Bydgoska-Fotografia-film-dokumentalny-Marta-Weronika-Pawłowska-Bydgoszcz-1 | Marta Weronika Pawłowska